Wetten wmg

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. Deze wet bepaalt de. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. b. zorg. ' wmg uaugaq 0,01 ua%1_u93 -J0.\ 91 l[J!Z _fiq.1m_q u:‚>.u'.pîu)[GHQÏNÌJH eqosum:qygV -pgnZ op na >1'ìg1qml'ìu mumgN 0([ 'p '1:«1>IILÜV:ua;0;safi. Het gaat bij de spoedeisende hulp SEH om het behandelen van spoedeisende aandoeningen en het verwijzen naar meer gespecialiseerde behandelaars. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG Vergelijk versies. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 mei , kenmerk MC-U;. Artikel 21 Vergelijk versies. Artikel 47 Vergelijk versies. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Hierbij geldt de voorwaarde dat de zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die specifiek is toegerust voor zorgverlening aan deze doelgroep;. De griffiers of secretarissen van de in de Wet op de rechterlijke organisatie bedoelde gerechten, van de Centrale Raad van Beroep, van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van de tuchtcolleges, bedoeld in artikel 47, derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg , verstrekken aan Onze Minister, aan de zorgautoriteit, aan de FIOD-ECD of aan een krachtens artikel 72 aangewezen persoon vrij van alle kosten alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van vonnissen, arresten, uitspraken, registers, en andere stukken, die ten behoeve van de uitvoering van deze wet van hen worden verlangd. Ten behoeve van het uitvoeren van topreferente en innovatieve zorg en de ontwikkeling van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling kan een compensatie nodig zijn voor kapitaallasten die samenhangen met de academische functie. Artikel 50 Vergelijk versies. De zorgautoriteit kan binnen die periode beslissen tot intrekking indien de verplichting naar haar oordeel niet meer noodzakelijk is. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. Artikel 12 Vergelijk versies. Artikel 68a Vergelijk versies. Artikel 45 Vergelijk versies. Artikel 55 Vergelijk versies. Artikel 31 Vergelijk versies.

Wetten wmg Video

The Way of 4 Elements - Episode 6 "the usual"

0 Kommentare zu “Wetten wmg

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *